Huyền Huyễn – Dị Giới – NP – NT

Link A

Ai bảo nữ  nhân không lấy nhiều chồng – Tạc Hoàn (NP)

Anh Vũ –  phiên Nhược Kinh Hồng (HH)

Ấu niên ký sự bộ – Dã Cố Giai (NP)

Âm Hồn: Ma vương đừng chạm vào ta! – Y Hinh (HH)

Link B

Bá Sủng  – Thủy Chi Mộc (NT)

Bác sĩ khoa thần kinh truyền kỳ – Tạc Mãn Lộ (NP)

Bách hoa tiên tử oai truyền – Nhất Độ Quân Hoa (HH)

Bách quỷ tập  – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Bạch Anh  – Yêu Tinh Gấu Mèo (TS)

Bài học yêu đương của tiểu ma vương – Minh Nguyệt Thính Phong (HH)

Bán kiếp tiểu tiên – O Tích Thần (HH)

Bàn Ti động 38 hào – Vệ Phong (HH)

Báo ngươi muội ân a – Toan nãi miết miết (HH|)

Bạo chúa , bổn cung đến từ 2012 – Nguyệt Mị Ly (HH)

Bát phu lâm môn – Trương Liêm (Np, NT)

Băng nữ  sủng phu – Mị Dạ Thủy Thảo (NT)

Bỉ ngạn hữu yêu – Tiểu Ngư Đại Tâm (HH)

Blood X Blood – Yêu Chu 

Bóng đêm dọa người – Dạ Sắc Anh Túc (XK, NP)

Bồ đề kiếp – Đường Thất Công Tử (HH)

Bộ sinh liên – Đường Thất Công Tử

Bổn vương ở đây – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Buồn phiền vì hồ –  (HH)

Link C

Các đồ nhi, buông tha vi sư đi – Huyễn Anh Tuyết Hinh (NP)

Cáo như một đêm gió xuân đến – Long Đình (HH)

Cặp đôi trời định – Thập Tứ Lang (HH)

Cấm kỵ –  (NP, H)

Chàng rể hồ tiên (Thượng) – Tử Văn

Chẩm Thượng Thư – Đường Thất Công Tử (HH)

Chớ cười ta hồ vi – Cá thích leo cây (HH)

Chi Hương Như Tô –  Tuyết Linh Chi (HH)

Chủ nhân xin yêu ta – Thiên Thảo (HH)

Chuyện Người, chuyện Quỷ, chuyện của Mèo – Phong Ca (HH)

Cô tinh vọng nguyệt – aD (HH)

Cô dâu của xà vương  – Ngữ Dạ Cơ (DG)

Cùng thú triền miên – Nhàn Thính Lạc Vũ (DG)

Cực phẩm nam bộc quấn quýt không ngừng – Nhuận Nguyệt Thần (NP)

Cười lừa mĩ nam bảo điền – Tiểu Ngư Đại Tâm(NP)

Cửu long hí châu – Linh Công Chúa (NP)

Cửu vĩ miêu yêu – Tâm Tuyền Thủy Toản (HH)

Link D

Dụ dỗ tiểu hồ ly – Nga My – Link 2 (HH)

Dụ hoặc thân thân lang phu – Tiểu Yêu Diệp Diệp(HH)

Dục vọng xà thần

 Đại Bài Thục Nữ – Phong Gian Danh Hương (NP)

Đại lục thất lạc – Đa Mộc Mộc Đa- Link 2 hoàn 

Đào Lý – Mạn Tiểu Tả (HH)

Đào thoát – Dạ Sắc Vô Biên (NP, H)

Đế quân sư tôn – Trương Tiểu Huyên (HH)

Độc sủng chị dâu – Lê Thủy Thanh Thuần (NP, H)

Đồng thể – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Link E

F

G

Gái già gả lần bảy – Hoa Minh (HH)

Giang hồ Hữu ngư – Trà Diệp Diện Bao (NP, H)

Gió xuân vô tình – Con Hồ Ly  Kia (HH)

Gương Yêu – Mật Quả Tử

Link H

Hà dẫn vong xuyên – Hỉ Nhiễm (HH)

Hắc Dục – Tihcs Ái Mao Vũ  (HB, H, NP)

Hắc, kim ngư! – Bà đây không đặt nổi tên (HH)

Hắn đến từ nữ  tôn – Nhân Gian Quan Chúng

Hậu yên cung – Giã Cố Giai – Link 2 (HH)

Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam – Lãn Ly Hôn (NP. NT)

Heo yêu diêm vương – Minh Nguyệt Thính phong (HH) – Link 2

Hồ hoan phi ái : Tìm một vị bạo quân đến sủng ái ta – (HH)

Hồ ly điện hạ – Phong Thiển

Hồ ly tướng công – Hồ Tiểu Mị (HH)

Hồ ly! Muốn ta chờ bao lâu? – Mật Trầm Trầm – Link 2 (HH)

Hồng nhan thiên hạ – Phong Lâm Uyển (HH)

Hoa thiên cốt – Fresh Quả Quả (HH)

Hoa Tư Dẫn – Đường Thất Công Tử (HH)

Hoán Tâm – Lâu Vũ Tình

Hi du hoa tùng – Xích Tuyết (NP, H)

Hiệp nữ khuynh thành Quyển 2 – Đường Khả Điền (HH)

Hít thở không thông – Tiểu Bảo (H,NP)

Hương mật tựa khói sương – Điện Tuyến (HH)

I
J

Link K

Kiều kiều sư  nương – ThanhTrà Đạm  Phạn (NP, H)

Không cần đến trêu chọc ta – Vô Vị Bi Thương (NP)

Khiêm Gia Khúc – A Kỳ (NT)

Khiêm Vương Sát Phi – Phúc Hắc Tiểu Chủ (HH)

Khuynh thành chi loạn – Hiên Thu Triêu Ca (NP)

Khuynh thành hồ cơ – Hoa Diện Tiểu Ly

Kim kê độc ly – Trừu phong đích Mạc Hề

Link L

Là ai dụ dỗ ai – Thiên Thảo

Lại thượng quỷ mị lãnh điện hạ – Mật quán đích nãi trà

Lãnh cung tuyệt sắc dạ xoa – Vân Ngoại Thiên Đô

Lãnh diệm vương phi  -Hoa Tuyết Tử &Nguyệt Chi Hạ (NP)

Lãnh Đế Độc Y – Hỏa Long Tịch (DG)

Lang Tình Trộm Ý: Hoa đào vô ý chọc tà quân – Lại Tiểu Thủy (HH)

Liễu Bích không ai khác là ta – Côn Vũ Giả Nhi – Quyển 1– Quyển 2 –  Quyển 3

Liệt hoả yêu phu – Chu Ngọc (DG)

Loan  Loan truyện  – Mạc mạc vô vũ (NP)

Loạn thế sát thủ phi – A Tu (DG)

Long bảo bảo ,mẫu thân rất dũng mãnh – Song Gia (HH)

Long phương trình tường – Lam Ngả Thảo (HH)

Long thái tử báo ân – Tú Cẩm (HH)

Long vương – Điển tâm (HH)

Luân hồi chỉ vì cùng gặp nhau: Đoạt ái vương phi – Nhan Mặc

 Lưu ly mĩ nhân sát – Thập tứ lang (HH)

Lưỡng thế hoa ( Xuyên qua tam quốc) – Cẩm Sắt Vô Đoan

Link M

Ma đế tóc bạc chỉ yêui đế hậu kiêu ngạo – Hàn Băng Nhã (HH) – Link 2

 Ma Đô – Hồ Thập Tam (XK, NP)

Ma phu giữa đường – Tử tuyết ngưng yên (HH)

Ma vương hoàng hậu – Cổ Hạnh Linh

Ma Vương tuyệt yêu – Cổ Mặc –Link2 

Ma Vương Tuyệt Tình

Mạc xà cuồng tình – Liễu Thiếu Bạch

Mạn mạn tiên đồ – Tuyệt Thế Tiểu Bạch

Mạnh Bà truyền – Lý Hướng Cận

Miêu tiên sinh ở trong nhà – Hoa Tượng tiên sinh (HH)

 Một thê sáu phu – Đình Đình Ngật Lập (NP)

Mùa hoa rơi gặp lại chàng – Thục Khách

Mười ba lời nguyền – Kiya.s

Mỹ nhân đá – An Mộng

Mỹ nữ phù chú sư –  Mễ Bao ( HH)

Link N

Nam nô cao ngạo  – Nhiễm Vân ( NT)

Nhất kỵ tuyệt trần – Kìa con Hồ Ly (HH)

Nhất thời xúc động bảy kiếp dây dưa – Cửu Lộ Phi Hương  – Link 2

Như  là cố nhân – Phỉ  Văn Nữ Vương (HH)

Ngàn năm chờ đợi – Diệp Lạc Vô Tâm (HH)

Ngồi hưởng tám chồng  –  Giản Hồng Trang (NP)

Ngũ long đoạt phượng – Viêm Diễm

Ngụy Tử Truyền Thuyết – Diễm Cốt Trầm Hương (NP)

Nguyệt lại vân sơ – Na Chích Hồ Ly (HH)

Ngự Phật – O Trích Thần

 Người yêu ơi, đi nào! – Nhất Độ Quân Hoa (HH)

Nuông chiều bảo bối – Mị Vũ Xinh Đẹp (NP)

Nuôi dưỡng Thượng Thần – Yêu Tinh Gấu Mèo(HH)

Nữ Bộ Thiên Hạ – Phong Gian Danh Hương (NP)

Nương tử kỳ cục: Yêu nghiệt điện hạ tới nhà gõ cửa – Mục Đan Phong(HH)

Link O

Oan trái – Link 2– Thanh Vân Bạch Thiên(NP)

Ong mật yêu ký –  OXy(NP)

Ông xã em là thú nhân: Thượng bộ – Hạ bộ (DG)

Link P

Phản kháng đi, bát vĩ hồ – Hồ Tiểu Muội (HH)

Phong lưu pháp sư – (NP, H)

Phu quân ta rất yêu nghiệt – Tuyết Tiêu Dao (NP)

Phù sinh mộng , Tam Sinh Ước –  Diệp Tiếu (HH)

Phượng lâm giang hồ – Tân Nguyệt (NP)

Link Q

 Quận chúa, người trèo tường còn kém lắm – Lạc Thế Quan thượng (cđ)

Link R

Rồng bay phượng múa: Long vương, ngươi thật xấu xa – Phiêu Lượng Hải Yên

Link S

Say năm tháng – Vân Gia – Link 2

Săn Mĩ Ký  (NP)

Sủng nịch khôn cùng – Cảnh Lan (NP)

Sư tỷ vô sỉ – Hương vị cây cỏ (NP)

Link T

Tà Băng ngạo thiên – Mặc Tà Trần (NP)

Tài năng tuyệt sắc – Vô Tình Bảo Bảo (XK. DG)

Tài sắc song thu – Uyển Tư  Không (NT)

Tam Cung Lục viện Thất Thập Nhị Phi (NP, H)

Tam phu bức tới cửa – Vân Chi Uyển Trứ (NP)

Tam sinh tam thế Thập Lý Đào Hoa – Đường Thất Công Tử (HH)

Tam sinh, Vong Xuyên bất tử – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Táng tình quỷ tịch vũ – Hắc Nhan (HH)

Tận thế đàn thú – Uyển Tư Không (NT)

Tây uyển Mị Ảnh –  Bổn Đản Anh Tử (NP, H)

Thao Thiết Luyến – Hắc khiết minh

Thần tiên cũng có giang hồ – Liễu Ám Hoa Minh (HH)

Thần tiên cũng xem mưa sao băng – Kiều Gia Tiểu Kiều(HH)

Thần tiên tỷ tỷ – Thập Tứ  khuyết (HH)

Thần tiên thịt – Nhất Độ Quân Hoa

Thành tiên rồi, xin đừng đến tìm em – Trị Dũ Hệ(HH)

Thất thế kiếp tình – Tô Thất Thất (HH)

Thiên ma – Vô Ý Bảo Bảo (HH)

Thiên Túng xinh đẹp – Lý Tẫn Hoan (DG) – Link 2 (HH)

Thiên y đa mị ( hh)

Thịnh Thế Phong Hoa – Vô Ý Bảo Bảo(HH)

Thổ Thần muốn thăng chức – Mèo Lười Ngủ Ngày (HH)

Thoát Cốt Hương – Fresh Quả Quả (HH)

Thú Ngô Niệm (DG)

Thú Nhân Chi Long Trạch – Đông Tẫn Hoan (HH)

Thụy Thụy bình an – Biển Du Ly (HH)

Thượng thần, ngài hạ lưu! – Tử Diên Vĩ (HH)

Ti Mệnh – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Tiên lôi cuồn cuộn đến – Thập Tứ Khuyết (HH)

Tiên phong đạo thê – Hội Giả Định Ly (HH)

Tiêu sái như  phong  – Tinh Vô Ngữ  (NT)

Tiểu Hoàng không phải tiên – Thục Khách (HH)

Tiểu Long Long – Thiên Y Hữu Phong (HH)

Tiểu Oa Nhi Khuynh Thành Thật Tàn Ác – Ngọc Tiêu Lâm (NP)

Tình sử bi thương của nàng phượng hoàng – Liễu Thượng Mi (HH)

Tình thương thi yêu – Nhất Độ Quân Hoa (HH)

Tối nay muốn lên giường – Lam Mai (HH)

Trái đụng hồ ly phải chạm chó sói (HH)

Trầm vụn hương phai – Tô Mịch (HH)

Trên trời có cây tình yêu – Trang Trang (HH)

Triền miên – Ngưng Văn (HH)

Trong mộng kỳ duyên – Đông Phương Trúc Nguyệt (HH)

Trọng Tử  – Thục Khách (HH)

Tru Long – Thập Tứ Khuyết (HH)

Tru Tiên – Tiêu Đỉnh

Trừng mắt tất báo – Cá thích leo cây (HH)

Truyền thuyết yêu nghiệt – Nhất Độ Quân Hoa –Link 2 (HH)

Truyền kỳ hắc ám – Từ  Vương Dạ (HH)

Tuyệt sắc tiểu thái giám – Thiển thiển Ái (NP)

Tuyệt sắc quân sư (NP)

Tuyệt sắc  thần y  (NP)

Tuyệt sắc yêu phi (NP) – quyển 2

Tuyệt sắc yêu tiên – Vụ Thủy Chi Ảnh -Link 2 (HH)

Tương Tư  Bất Hối  – Tiểu Lị Tử  (NT)

U

Link V

Vài lần hôn mộng – Cửu Lộ Phi Hương (HH)

Vân tiên huyết – Trì Linh Quân (HH)

Vị hôn phu bất đắc dĩ –  Tinh Dã Anh (NT)

Viễn cổ cuồng tình – Miêu Nhãn Hoàng Đậu (DG)

Vũ nương thập phu – Phong Gian Dang Hương (NP)

Vương phi của yêu tinh vương – Trúc Quân (HH)

Vương phi trở về – Thục Khách (HH)

Link X

Xà quân đùa hậu – Trúc Quân (HH) – Link 2

Xà quân Như Mặc – Liễu Thiểu Bạch (HH)

Xà hạt nam tử – Fahrenheit (HH)

Xà sủng chi: xà vương Thanh Vân – Lưu Bạch Tinh Tuyết (HH)

Xà vương hôn tân nương – Khải Ly (HH)

Xà vương hôn ngân – Tiểu Mười Hai

Xà vương, ngươi thật xấu – Xa Xa Vong Y

Xà vương tuyển hậu – Bổn Túi Túi Link ebook (HH) Quyển 1  –  Quyển 2 

Xuyên qua làm nữ trạng sư đệ nhất thiên hạ – Thiển Thông (NP)

Xuyên qua chi tiểu nữ tử náo cổ đại – Lạp Mễ Đóa Nhi (NP)

Xuyên qua chỉ để thu phục soái ca–  Sắc  Sắc (NP)

Link Y

Yêu chàng hơn 1000 năm – Mộc Kinh Thiên

Yêu nhan mị thế – Du Tuyết (hh)

Yêu nghiệt – Thảo Môi Tương (NP)

Yêu tinh ngàn năm – Ngọ Dạ Hồi Thủ (HH)

Yêu Tinh thuyết tiến hóa – Dạ Hoàng (HH)

Yêu Thê – Vãn Ca Thanh Nhã (HH)

Yêu trên điện – Mộc Phi

Advertisements

8 comments on “Huyền Huyễn – Dị Giới – NP – NT

  1. Các bạn cho mình hỏi:
    Mình có đọc qua một truyện mà bạn post tự nhận là của mình nhưng bản thân mình nhớ là đã đọc trước đó rồi. Truyện mở đầu bằng việc trước đây tam giới chung sống hòa bình với nhau, nhưng sau đó thì trong tam giới xuất hiện một viên linh châu và một viên tà châu, tam giới bắt đầu tranh giành và Thiên giới lấy được viên thần châu đó. Phần mở đầu truyện là nói về một động hồ ly, có một người tên Đọa Ma tỷ tỷ về rồi xin thần hoàn gì đó, khúc sau thì mình nhớ là sẽ có người thư sinh cứu được hồ ly hay được hồ ly cứu gì đó nữa. Mấy bạn nào hay đọc thể loại huyền nhuyễn cho mình xin thông tin với nha. Rất gấp luôn

  2. Pingback: ღ Vô Điệp Cốc ღ

  3. Pingback: List Huyền Huyễn – Dị Giới – NP – Nữ Tôn | ღ Vô Điệp Cốc ღ

    • Th­ực ra mình chỉ tìm truyện đặt vào link để tiện theo dõi thôi chứ chưa đọc hết lên cũng ko nắm đc truyện nào đã hoàn hay chưa.Khi nào có thời gian mình sẽ sửa theo ý kiến của bạn , cảm ơn đã góp ý kiến nhé .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s